FAQ


Wie zijn de initiatiefnemers van de Business Generator Lening?

De Business Generator Lening is een initiatief van Stichting Business Generator Groningen; een samenwerkingsverband van de Rijksuniversiteit Groningen, Het UMCG en Rabobank.


1Voor wie?
De Business Generator Lening is er voor start-ups die een samenwerking kennen met de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool of het UMCG.

In de praktijk betekent dit dat je aan minimaal één van de volgende voorwaarden voldoet:

● Je studeert aan één van deze drie instellingen
● Je bent werkzaam voor één van deze drie instellingen
● Je participeert in een acceleratieprogramma van één van deze drie instellingen
● Je werkt aantoonbaar samen met één van deze drie instellingen
2Wat zijn de criteria?

● Je start-up is gelieerd aan één van de drie instellingen op de wijze zoals hierboven beschreven.
● Jullie hebben de ambitie de start-up uit te laten groeien naar een professionele organisatie.
● Je start-up staat (binnenkort) als BV ingeschreven bij de KVK en bestaat maximaal 5 jaar.
● De start-up is actief op het gebied van healthy ageing, sustainable society, sustainable energy of digital innovation.
3Wat is de hoogte van de lening?
De hoogte van de lening varieert van minimaal 10.000 euro tot maximaal 35.000 euro. Bij het verstrekken van een lening vanaf 25.000 euro moet er sprake zijn van een co-financier.
4Waarvoor mag ik de lening gebruiken?
Voor die kosten die nodig zijn om jouw idee tot een succes te maken. Mits je dit goed weet te onderbouwen natuurlijk. In de praktijk zien we dat de lening wordt gebruikt voor de uitvoer van bijvoorbeeld een:

● Technologische haalbaarheidsstudie
● Customer journey analysis
● Prototype
● Usability test
5Hoe zien de leningsvoorwaarden eruit?
We hebben geprobeerd de lening zo laagdrempelig mogelijk te maken. De lening is in de eerste twee jaar aflossingsvrij, zodat je jouw budget volledig kan besteden aan de ontwikkeling van je start-up. Na de aflossingsvrije periode moet de lening worden terugbetaald binnen een periode van drie jaar tegen een rentepercentage van 5%.
6Hoe ziet het aanvullend aanbod eruit?
Dat hangt van jouw situatie af en we gaan graag met je in gesprek om te bespreken hoe we jouw succes kunnen vergroten. Behalve financiering bieden wij je verkennend IP-advies, een ervaren sparringpartner en/of startersbegeleiding in de vorm van training en coaching.

Hoe ziet het proces eruit?

1: Aanmelden

2: Uitnodiging voor een gesprek

3: Beslismoment: ja/nee

4: Voorbereiding leningaanvraag

5: Indienen leningaanvraag

6: Beoordeling leningaanvraag

7: Beslissing op leningaanvraag

8: Verstrekken lening

9: Aanvullende startersbegeleiding

10: Aan de slag met je start-up!